branding

Rapporter sigtbarhed


Vandets sigtbarhed bliver målt med en såkaldt ”Secchi-skive”. Skiven sænkes ned i vandet indtil den ikke kan ses mere, og trækkes derefter forsigtigt op til lige akkurat stadig kan igen. Afstanden fra vandoverfladen til Secchi-skiven betegnes som Secchi-dybden eller sigtdybden. Sigtdybden fortæller os hvor langt lyset trænger ned vandfasen og påvirkes af planktonalger, humusstoffer samt opvirvlede partikler. I søer med lav sigtdybde når kun en lille del, eller slet ikke noget, af lyset til bunden, hvilket påvirker vandplanterne negativ.

Vælg sø
Dato
Sigtbarhed i hele cm
E-mail adresse
For at undgå spam, bedes du
skrive denne kode: 123Fisk