branding

Vilsted Sø


Beskrivelse
Dræningen af Vilsted Sø begyndte i 1869 og søen blev af flere omgange mindre og mindre indtil 1956 hvor søen blev totalt afvandet. Forskellige faktorer gjorde dog at landbrugsdriften næsten var ophørt, da det i 1998 blev besluttet at genskabe Vildsted Sø for at reducere udvaskningen af kvælstof til Limfjorden. I 2006 var søen genoprettet med en maksimal dybde på 1,7 meter og en størrelse på 450 ha, hvilket næsten er dobbelt så stort som før den blev drænet. I dag ejer Aage V. Jensen Naturfond søen samt omgivende enge (840 ha) og driften varetages af Naturstyrelsen.

Links
Aage V. Jensens Naturfond
Naturstyrelsen
Fugleognatur.dk
DOF
Det Tabte Land