branding

Strødam Engsø


Beskrivelse
Strødam Engsø blev dannet i 1996, som følge af en opstemning af Pøle Å. Søen blev, sammen Solbjerg Engsø og Alsønderup Engsø, til som et led i en plan der skulle reducere fosforbelastningen af Arresø. Strødam Engsø har et areal på 18 ha og er meget lavvandet med en maksimal dybde på ca 1 m. I søen findes flere øer med årligt høslæt for at forbedre ynglemulighederne for fugle. Ikke langt nedstrøms for søen ligger ses aktivitet fra de bæver der har etableret sig siden udsætninger sidst i nullerne.

Links
Naturstyrelsen
Det tabte land
Fugleognatur.dk
Dofbasen