branding

Nørreballe Nor


Beskrivelse
Nørreballe Nor blev gendannet i 2004 efter at have været drænet mere eller mindre siden 1883 og er en del af et fuglereservat ejet af Fugleværnsfonden. Den 54 ha store sø med 25 ha vådområde blev skabt for at fjerne kvælstof fra vandet inden det når Tryggelev Nor og Smålandsfarvandet ved Lolland.

Links
Fugleværnsfonden
Naturstyrelsen
DOF
Det Tabte Land