branding

Gyldensteen Engsø


Beskrivelse
Gyldensteen inddæmmede strand blev opført i 1871 ved hjælp af landvinding og dræn af et 616 ha stort område. Det viste dig dog at være svært at dyrke selvom yderligere dræning fandt sted i 1960’erne. I 2011 opkøbte Aage V. Jensen Naturfund området, hvorved Fyns største naturgenopretningsprojekt blev sat i værk. En stor del af området er en lavvandet kystlagune, men i forbindelse projektet blev også den 144 ha store Gyldensteen Engsø etableret. Især kystområdet er siden da blevet overvåget af Syddansk Universitet som bl.a. undersøger biodiversitet, CO2 frigivelse og næringsstof udvikling, mens nærværende projekt fokuserer på ferskvandssøen.

Links
Aage V. Jensen Naturfond
DOF
Det Tabte Land