branding

Gravlev Sø


Beskrivelse
Gravlev Sø blev drænet i løbet af 1800-tallet og var omkring 1910 helt afvandet. Siden da blev området brugt til landbrug indtil forsumpning besværliggjorde driften. Søen er genoprettet i flere etaper begyndende i 1990, og søen har haft sit nuværende udseende siden 2009. I dag er søen 25 ha stor med et tilhørende 11 ha stort fugtigt areal. Samtidigt er Lindenborg å og Kovadsbækken blevet omlagt således at de løber rundt om søen som udelukkende modtager regn- og kildevand fra Gravlevdalens vestside.

Links
Det Tabte Land
Fugleognatur.dk
DOF