branding

Alsønderup Engsø


Beskrivelse
Alsønderup Enge er den nederste af de tre engsøer i Pøle å-systemet. Søen var oprindelig fugtige enge med tørveskær, men blev afvandet i slutningen af 1940erne. Området genopstod som vådområde i 1987, hvor Pøle å dog stadig løb uden om søen. Fra 1994 hævedes vandspejlet således at området blev til en regulær lavvandet sø på 44 ha der gennemløbes af Pøle å med det formål at reducere fosforbelastningen til Arresø. Søen var endog meget rig på vandfugle i perioden før vandstanden blev øget i 1994, men dette blev kraftigt reduceret med den øgede vandstand. I dag yngler havørn i skoven der ligger ned til søen, men sjapvandet er forsvundet og dermed også engfuglene.

Links
Det tabte land
DOF
Dofbasen
Fugleognatur.dk