branding

Velkommen til hjemmesiden


I de sidste 30 år er der skabt omkring 50 nye større søer i Danmark for at forbedre naturen og mindske forureningen af nedstrøms søer og fjorde.

De nye søer har beriget landskabet og de rekreative muligheder. Men deres vandkvalitet og biodiversitet er utilstrækkelig kendt. Derfor har Aage V. Jensen Naturfond bevilget penge til et fælles forskningsprojekt imellem Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet således at 30 nye søer kan blive undersøgt i løbet af de næste 3 år.

Projektet skal give svar på hvordan vi bedst designer og forvalter nye søer, og hvor i landet chancerne er størst for at opnå et rigt plante- og dyreliv. Projektet giver også lokale mulighed for at involvere sig i form af ”Citizen science” hvor der er mulighed for at hjælpe med prøvetagning (eks. sigtdybde) og indberetning af fund af dyr og planter (se under kontakt hvis du har lyst til at involvere dig i projektet).

En anden mulighed for at involvere sig er ved at uploade billeder og vægt af gedder fanget i søerne, hvorved vi kan følge geddernes vækst (for mere information se under ”Registrer fangster”).

Vi håber med dette projekt at sætte nye søers biodiversitet på Danmarkskortet og verdenskortet samt at undersøge ”best practice” til fremtidig etablering af søer.